Advertisement

  • Published Date

    February 24, 2022
    This ad was originally published on this date and may contain an offer that is no longer valid. To learn more about this business and its most recent offers, click here.

Ad Text

North Tec HAERE MAI TAI TOKERAU WNANGA WELCOME TO NORTHTEC Tn koutou katoa. Hello everyone. Our tutors are passionate about seeing Katitiro äu ki te maunga I would like to welcome all of our äkonga, you succeed, and our team of Student kõrero ko Emiemi, te both new and returning, to NorthTec. May Navigators can assist with a range of awa Kömutu, te käinga you enjoy learning and growing with us this issues, from academic support to financial no Rtroa, ng Hapü year and be successful in your endeavors. advice, and being a shoulder to lean on O Ngáti Uru, Ngti Furthermore, I would like to congratulate when times get tough. Don't hesitate to Pkahi, Ngti Kawau,l you all for being here, for starting this roto la Whangaroa, me journey, or for continuing on with study, Lastly, on behalf of all myself and all te motu o Niue, te uri o töku päp. North Tec call on us. even in our current climate. of NorthTec, I sincerely wish you all a At NorthTec we are whänau, and I want to successful learning journey with us. Me huri ki töku whäea, welcome you all from Kaitaia and Kerikeri, M te huruhuru ka rere te manu. ko Whakateretere te Kaikohe and Dargaville, Whangärei and maunga, Waima te awa, Tuhirangi te marae, Auckland and all of our online students Toa Faneva - Chief Executive nõ Te Mähurehure, no Ngåpuhi Nui Tonu around the motu, to oour whänau. ähau. We are so excited to see you grow, learn, Me mihi kau ana ki a koutou kätoa ng and prosper on your study journey and we konga, whänau mã, hei whiriwhiri ki te are here to help you every step of the way. Mtauranga, ki te mõhiotanga o ngå kete o te It's been a hard two years and making the Wängnga. E k ana te korero, e koa koa ana te Raumati, e harihari ana mo te tau hou! Tenei te mihi kia koutou katoa, e huihui mai We know it's not easy, and we are here to nei I te ra nei. commitment to study can be a big first step on your path with education and learning. support you. 0800 162 100 study@northtec.ac.nz North Tec TAI TOKERAU WNANGA northtec.ac.nz North Tec HAERE MAI TAI TOKERAU WNANGA WELCOME TO NORTHTEC Tn koutou katoa. Hello everyone. Our tutors are passionate about seeing Katitiro äu ki te maunga I would like to welcome all of our äkonga, you succeed, and our team of Student kõrero ko Emiemi, te both new and returning, to NorthTec. May Navigators can assist with a range of awa Kömutu, te käinga you enjoy learning and growing with us this issues, from academic support to financial no Rtroa, ng Hapü year and be successful in your endeavors. advice, and being a shoulder to lean on O Ngáti Uru, Ngti Furthermore, I would like to congratulate when times get tough. Don't hesitate to Pkahi, Ngti Kawau,l you all for being here, for starting this roto la Whangaroa, me journey, or for continuing on with study, Lastly, on behalf of all myself and all te motu o Niue, te uri o töku päp. North Tec call on us. even in our current climate. of NorthTec, I sincerely wish you all a At NorthTec we are whänau, and I want to successful learning journey with us. Me huri ki töku whäea, welcome you all from Kaitaia and Kerikeri, M te huruhuru ka rere te manu. ko Whakateretere te Kaikohe and Dargaville, Whangärei and maunga, Waima te awa, Tuhirangi te marae, Auckland and all of our online students Toa Faneva - Chief Executive nõ Te Mähurehure, no Ngåpuhi Nui Tonu around the motu, to oour whänau. ähau. We are so excited to see you grow, learn, Me mihi kau ana ki a koutou kätoa ng and prosper on your study journey and we konga, whänau mã, hei whiriwhiri ki te are here to help you every step of the way. Mtauranga, ki te mõhiotanga o ngå kete o te It's been a hard two years and making the Wängnga. E k ana te korero, e koa koa ana te Raumati, e harihari ana mo te tau hou! Tenei te mihi kia koutou katoa, e huihui mai We know it's not easy, and we are here to nei I te ra nei. commitment to study can be a big first step on your path with education and learning. support you. 0800 162 100 study@northtec.ac.nz North Tec TAI TOKERAU WNANGA northtec.ac.nz